Linux

Installing WordFence-cli on RHEL/AlmaLinux

The WordFence-cli has the following requirements: Python >= 3.8The C library libpcre >= 8.38Python packages:packaging >= 21.0requests >= 2.3 First we will need to install libffi-devel and pcre-devel before compiling python3.8 yum install pcre-devel libffi-devel ncurses-devel -y As we’ll install Python from source, let’s install the packages required for Python installation. Reboot after the upgrade […]

Installing WordFence-cli on RHEL/AlmaLinux Read More »

Instalacija mod_geoip modula na cPanel/WHM serveru

1. Kreirajte folder /usr/share/GeoIP 2. Skinite bazu zemalja i gradova 3. Sada instaliramo neophodne pakete kako bismo kompajlirali modul 4. Skidamo najnoviji mod_geoip2 sa GitHub-a i instaliramo 5. Proverite da li je modul instaliran 6. Omogućite GeoIP i učitajte baze u Apache konfiguraciju Otiđite u WHM -> Service Configuration -> Apache Configuration -> Include Editor

Instalacija mod_geoip modula na cPanel/WHM serveru Read More »

Dnevni remote Bekap na MEGA.co.nz VestaCP

Kako biste automatski odradili dnevni bekap na Mega.co.nz platformu potreban vam je megatools alat koji možete instalirati na sledeći način. Ubuntu/Debian CentOS Ukoliko je sve proteklo bez grešaka megatools je instaliran. Sada kreirajte .megarc fajl /root/.megarc sa sadržajem: Testirajte da li sve funkcioniše sa megals komandom. Ukoliko je sve prošlo kako treba sada ćemo kreirati

Dnevni remote Bekap na MEGA.co.nz VestaCP Read More »

Povećavanje ulimit-a i open_files_limit MySQLi/MariaDB na Cloud/VPS

Šta je Ulimit? Limite možete proveriti sa ulimit -a Ukoliko želimo da proverimo limite za određeni servis, npr MySQL sudo -H -umysql bash -c \”ulimit -n\” Postoje Soft i Hard limiti. Soft limite proces može samostalno povećati dok Hard limite može povećati samo root. Ukoliko je limit 1024 to znači da proces može otvoriti maksimalno 1024

Povećavanje ulimit-a i open_files_limit MySQLi/MariaDB na Cloud/VPS Read More »