Koristite GDebi za instalaciju DEB paketa na Linuxu

Ukoliko ste korisnik Debian-a ili bilo koje druge Debian-based distribucije (Lubuntu, Ubuntu, itd) instalacija .deb paketa ponekad može biti naporna jer zahtevaju razne dodatne pakete (dependencies) koje morate ručno da instalirate. Tu na scenu stupa GDebi.

Instalirajte GDebi

sudo apt-get update
sudo apt-get install gdebi -y

Upotreba

Pakete možete instalirati jednostavnom komandom preko terminala:

sudo gdebi ime-paketa.deb

Ili desnim klikom na deb fajl > GDebi Package Installer