FPE- Menadžment operacija II ispitna pitanja, literatura i primer seminarskog rada

Odlučio sam da podelim sa kolegama sve što vam je potrebno za Menadžement operacija (2 godinu John Naisbitt fakulteta kod prof. dr. Slavice Kostić Nikolić). Primer seminarskog rada, ispitna pitanja i literaturu možete skinuti sa linka: https://drive.google.com/drive/folders/0B8OmLeYJgV7KWWJoeXlfVl9VdG8?usp=sharing

FPE- Menadžment operacija II ispitna pitanja, literatura i primer seminarskog rada Read More »